העמותה למחלות צמחים | קישורים

קישורים

מגזינים מומלצים

World Journal of Agricultural Research

מידע על כנסים בינלאומיים

International Society for Horticultural Science - Calendar of ISHS Events
The American Phytopathological Society - Event Calendar

משרד החקלאות
השירותים להגנת הצומח ולביקורת

מוסדות מחקר

מינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני
המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בר אילן
המחלקה למדעי הצמח, המכון לחקר הדגנים, אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה לחקלאות, רחובות
אוניברסיטת בן גוריון

המדריך למחלות צמחים
החברה האנטומולוגית
פיטופרזיטיקה

מו"פים אזוריים

מו"פ דרום
מו"פ ערבה
מו"פ רמת נגב
מו"פ צפון
תחנת ניסויים גילת

חקלאות אורגנית

הארגון לחקלאות אורגנית

Ministry of Agriculture and Rural Developement
Agricultural Research Organization, Bet-Dagan
Plant Protection and Inspction Services

Department of Life Sciences, Bar-Ilan University
Institute for Cereal Crops Improvement (ICCI),
Department of Botany, Tel Aviv University

Faculty of Agricultural, Food and Environmental Quality Sciences
Ben Gurion University of the Negev

The Plant Pathology Internet Guide Book
The Entomological Society of Israel
Phytoparasitica

Southern R&D
Arava R&D
Ranmat Negev R&D
Northern R&D
Gilat Experimental Station

Organic Agriculture

The IBOAA Israel Bio Organic Agriculture Assosiation